وکیل زمین شهری

زمین اساسی‌ترین عامل توسعه و نحوه استفاده از آن، از مهم‌ترین مباحث برنامه‌ریزی شهری است. سیاست‌های توسعه شهری و حفظ زمین‌های پیرامون شهرها، از چالش‌های اساسی برنامه ریزان شهری در دهه‌های اخیر بوده است. و بعلت پیچیدگی های قوانین مربوطه وکیل ملکی باید در این زمینه تخصص داشته باشد.
به دلیل نقش زمین در تأمین آسایش و رفاه عمومی و استفاده آن به عنوان یکی از مصادیق ثروت ملی، همچنین به علت رشد جمعیت مخصوصاً در شهرها، لازم است که قوانین و مقرراتی در جهت تنظیم و کنترل مسائل مربوط به زمین از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شود.
بر همین دلیل و در جهت تنظیم مقررات مربوط به زمین شهری، در تاریخ 1366/6/22، قانون زمین شهری تصویب شد. این قانون که در 17 ماده به تصویب رسیده است، دارای مقرراتی برای تنظیم مقررات نسبت به زمین‌های مذکور در قانون؛ اعم از زمین‌های موات، بایر و دایر اعمال نموده است.

وکیل زمین شهری

تشخیص نوع زمین در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

از مهم‌ترین قسمت‌های قانون فوق، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات است که به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده و ازآنجایی‌که این تشخیص دارای اهمیت بسیاری برای صاحبان املاک می‌باشد، این تشخیص قابل‌اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد.
بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی با ایجاد کمیسیون‌هایی تحت عنوان “کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری”، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین و اراضی شهری را به کمیسیون مذکور محول نمود.
بر اساس ماده 12 این قانون، به منظور تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذی‌ربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها و مناطقی (مجموعه شهرها) که ضرورت اقتضای تشکیل کمیسیون‌های متعدد را بنماید، کمیسیون‌های سه نفره مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با حکم وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌گردد تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرایی رسیدگی‌های لازم و معمول و اظهارنظر نماید.
این کمیسیون اقدام به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاک‌هایی می‌کند که اولاً توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده، ثانیاً پلاک‌های معرفی شده داخل حوزه قانونی و استحفاظی شهر باشند.

وکیل متخصص زمین شهری

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

در ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی را قابل‌اعتراض دانسته است و تبصره 1 همین ماده مقرر گردیده؛
«دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع اجرای این قانون نمی‌گردد.»
بنابراین، اشخاصی که در نتیجه نظریه کمیسیون مذکور از طریق تشخیص اشتباه و نامتناسب با زمین، حقی از آن‌ها ضایع شده می‌توانند در دادگاه حقوقی اعتراض کنند. دادگاه خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی کرده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
بدیهی است که به علت تخصصی و خاص بودن این دعوای حقوقی، برای کسب نتیجه مناسب چه در مرحله تشخیص اولیه و چه در مرحله اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون شهری در دادگاه حقوقی، استفاده از همراهی وکلای متخصص ملکی و زمین شهری ضروری می‌باشد.

وکیل امور زمین شهری

خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای زمین شهری

با توجه به پیچیدگی و تنوع دعاوی ملکی از جمله دعاوی مربوطه به زمین شهری و کمیسیون ماده 12 قانون شهری، قوانین و رویه خاص رسیدگی به هر دعوا و همچنین ناآگاهی اشخاص عادی از علم حقوق و قوانین مختلف آن، درصورتی‌که برای حل مسائل حقوقی یا کیفری مربوط به املاک خود از یک وکیل متخصص ملکی استفاده نمایید، احتمال اینکه با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، به نتیجه مطلوب خود دست‌یابید بسیار بیشتر خواهد بود.
در موسسه حقوقی عدل داد، تیمی حقوقی متشکل از وکلای ملکی فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور و تعدادی قاضی بازنشسته جهت راهنمایی وکلا حضور دارند که در طول چندین سال فعالیت در زمینه دعاوی ملکی از جمله دعوای زمین شهری، به بالاترین سطح تخصص در این دعاوی رسیده و انواع پرونده‌های مربوطه را با توجه به آخرین مقررات و آگاهی از رویه قضایی، در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهند داد.

از جمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای زمین شهری عبارت‌اند از:

وکیل دعاوی زمین شهری
 • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
 • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در دعاوی راجع به تصمیمات و آرای ادارات منابع طبیعی، موضوع لایه قانونی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور.
 • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در دعاوی ناشی از اعلام موات بودن اراضی خارج از محدوده شهر، موضوع ماده‌واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن.
 • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در دیگر دعاوی مربوط به زمین شهری.
 • ارائه مشاوره اولیه در خصوص دعاوی مختلف مراجعان در خصوص دعاوی مربوط به زمین شهری، اعتراض به آن، زمین‌های موات و …
 • مطالعه دقیق پرونده موضوع مورد اختلاف و همچنین کلیه مدارک و اسناد موجود جهت انطباق آن با قوانین مربوطه برای یافتن نقشه و طراحی بهترین استراتژی برای کسب بهترین نتیجه ممکن.
 • در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور ملکی موسسه حقوق عدل داد در خصوص پرونده‌های مربوطه با یکدیگر و استفاده از تخصص و تجربه دیگر همکاران جهت کشف بهترین استراتژی رسیدگی به پرونده.

 

 • دریافت حق‌الوکاله منصفانه و متناسب با پرونده مورد دعوا.
 • قبول وکالت در دعاوی مربوط به معامله اراضی.
 • اعتراض به نظریه ماده 12 قانون زمین شهری.
 • در صورت لزوم، اعتراض به تصمیمات و آرای هیئت 3 نفره و واگذاری زمین.
 • رسیدگی و پیگیری اعتراض به تشخیص اراضی کشت موقت.
 • رسیدگی و پیگیری دعاوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به نفع دولت.
 • رسیدگی جهت صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارت لازم خارج از محدوده شهر.
 • رسیدگی و پیگیری اشتباهات و اختلافات مربوط به قوانین و مقررات اصلاحات اراضی.
 • رسیدگی و پیگیری تصمیمات مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن.
 • رسیدگی و پیگیری پرونده‌های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن.
 • در صورت لزوم، اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها در دعاوی مربوطه.
 • رسیدگی و پیگیری تصمیمات مرجع تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت.
 • در صورت لزوم، اعتراض به تصمیمات 5 نفری در تشخیص زمین‌های موات و بایر. (قانون زمین شهری)
 • رسیدگی و پیگیری اعتراضات نسبت به تصمیم هیئت واگذاری زمین و تشخیص اراضی کشت موقت.
 • در صورت لزوم و عدم کسب نتیجه مطلوب، اعتراض به آرای بدوی دادگاه در دادگاه‌های تجدیدنظر و حسب مورد دیوان عالی کشور برای ارائه بهترین دفاع و پیگیری پرونده تا آخرین روز رسیدگی.


بهترین وکیل زمین شهری

وکلای پایه یک دادگستری

تمام وکلای ما از وکلای طراز اول پایه یک دادگستری می باشند. و سالها تجربه در تخصص خود دارند.

وکیل زمین شهری ارزان

عضو کانون وکلای دادگستری

تمام وکلای ما عضو کانون وکلای دادگستری می باشند که بالاترین درجه اعتبار قضایی را داراست.

وکیل زمین شهری تهران

استفاده از مشاورین متخصص

مشاورین ما: قضات بازنشسته دادگستری، اساتید دانشکده حقوق و وکلای طراز اول

وکیل زمین شهری ارزان در تهران

بررسی پرونده بصورت جمعی

تمام پرونده های موکلین بصورت جمعی از بهترین وکلای متخصص بررسی میشود تا بهترین نتیجه دریافت شود.

وکیل زمین شهری در تهران

حفاظت از پرونده شما

پرونده تمام موکلین کاملاً محرمانه بوده و هیچ اطلاعاتی به شخص، شرکت و یا نهاد خاصی داده نمیشود.

وکیل شهری

حق الوکاله منصفانه

حق الوکاله دریافتی با توجه به خدمات و استفاده از بهترین وکلای طراز اول و بهترین مشاورین کاملاً منصفانه می باشد.

وکیل زمین شهری خوب

پیگیری مستمر

از همان روز بستن قرارداد، کار روی پرونده شروع میشود و بدون وقفه تا حصول نتیجه ادامه می یابد.

وکیل زمین شهری

گزارش دهی منظم

وکلای ما به موکلین بصورت منظم گزارش پیشرفت کار ارائه میدهند تا موکلین در جریان کامل پرونده باشند.

بهترین وکیل زمین شهری تهران

سریعترین نتیجه

بعلت پیگیری وکلا و مشورت جمعی و همینطور تجربه مشاورین ما، سریع ترین نتیجه را در این مرکز خواهید گرفت.

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره دفتر مرکزی ۴۷۶۲۳-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه) و یا با همراه ۰۹۳۰۳۰۰۳۰۵۴ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

 

وکیل خوب زمین شهری

یا در هر ساعت از شبانه روز فرم زیر را پر کرده تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

در facebook به اشتراک بگذارید
Facebook
در twitter به اشتراک بگذارید
Twitter
در linkedin به اشتراک بگذارید
LinkedIn

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید. سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *