دفتر حقوقی

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده، جرم محسوب می‌شود و شکایت از شخصی که جرمی را مرتکب شده، شکایت کیفری نامیده می‌شود و به آن، دعوای کیفری می‌گویند.

شکایت کیفری ابتدا توسط شکوائیه خطاب به دادستان و در دادسرا مطرح می‌شود.

انواع دعوای کیفری:

. جرائم علیه حقوق معنوی اشخاص، مانند؛ توهین، از بین بردن آبرو، توقیف غیرقانونی اشخاص، تهدید و اکراه و …

. جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مانند؛ انواع قتل، ایراد صدمات و جراحات و …

. جرائم علیه حقوق خانواده مانند؛ سقط‌جنین، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم، فریب در ازدواج و …

. جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی، مانند؛ زنا، لواط مساحقه، مزاحمت برای بانوان، قوادی و …

. جرائم مربوط به مواد مخدر، مانند؛ مصرف، کاشت، نگهداری، خرید و فروش، قاچاق و …

. جرائم علیه حقوق مالی و اموال، مانند؛ سرقت، کلاه‌برداری، اخاذی، تخریب عمدی اموال، خیانت در امانت و …

. جرائم علیه امنیت، مانند؛ ربا، قلب سکه، جعل و تزویر، اهانت به حکومت اسلامی و مقدسات مذهبی، محاربه و فساد فی‌الارض، جاسوسی به نفع دیگر کشورها و …

. جرائم مربوط به رانندگی، وکالت، نیروهای مسلح، تجارت، امور بیمه، پرداخت مالیات، ثبت احوال، شهرداری و …

وکالت کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانید یکی از زیرشاخه‌های رشته حقوق که در بیشتر دانشگاه‌های دنیا در دانشگاه، به دانشجویان حقوق ارائه می‌شود، رشته‌ی حقوق جزا است.

در رشته‌ی جزا تمامی مباحث کیفری، مثل مسئولیت جرم، اصول کلی جرم و جرم‌شناسی تدریس می‌شود.

وکلای کیفری درصورتی‌که فارغ‌التحصیل این رشته از حقوق باشند، می‌توانند پرونده‌های کیفری را به‌عنوان یک وکیل باتجربه و متخصص پیش برده تا بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کنند.

همچنین در قانون جمهوری اسلامی ایران، وجود وکیل کیفری در دعاوی کیفری برای هر یک از طرفین ضروری است.

یکی از مهم‌ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم، حق داشتن وکیل از زمان کشف جرم تا اجرای حکم می‌باشد. حضور وکیل در کلیه‌ی مراحل دادرسی کیفری امری اجباری است که و این موضوع به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم در اکثر کشورهای جهان پذیرفته‌شده است. وکلا هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم در دادرسی نقش دارند، چون در بیشتر پرونده‌های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا، همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود.

متهم می‌تواند در مرحله مقدماتی، یک وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق و پس از خاتمه تحقیقات، موضوعاتی را که برای کشف واقع و حقیقت و دفاع از متهم لازم می‌داند به قاضی اعلام می‌کند و قاضی هم اظهارات وکیل را صورت‌جلسه می‌کند.

در مرحله دادرسی، متهم باید وکیل خود را به دادگاه معرفی کند و اگر ناتوان از این امر باشد، این موضوع را به دادگاه اعلام کرده و در صورتی که ناتوانی وی در انتخاب وکیل بر دادگاه محرز شود، دادگاه نیز از میان وکلای حوزه قضایی وکیلی برای متهم تعیین می‌کند.

به علت تخصصی بودن امر و عدم آگاهی مردم، داشتن وکیل برای طرح شکایت در دعاوی کیفری، باعث می‌شود که از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

پرونده کیفری

اهمیت وکیل کیفری

همان‌گونه که ذکر شد، خواهان و خوانده در دعاوی حقوقی مختار به اخذ وکیل‌اند، اما در دعاوی کیفری، طرفین دعوی ملزم به اخذ وکیل‌اند و درصورتی‌که هرکدام از طرفین شرایط اخذ وکیل را نداشته باشد دادگاه موظف است به آن‌ها وکیل تسخیری معرفی کند و برای آن‌ها شرایط لازم برای اخذ وکیل را فراهم نماید.

وکیل کیفری باید به علوم مختلفی مثل روانشناسی، شخصیت شناسی و جرم‌شناسی تسلط داشته باشد.

وکیل کیفری از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است چون اغلب با جان و حیثیت هرکدام از طرفین سروکار دارد وی ابتدا باید بتواند صحت اطلاق جرم به عمل را تشخیص داده سپس نسبت اتهام به مظنون را بررسی نموده و نظر خود را درباره‌ی آن اعلام کند.

وکیل کیفری

خصوصیات وکیل کیفری

وکلای کیفری، محدودیت‌هایی در قبول پرونده‌ها دعاوی مربوط به خوددارند درصورتی‌که وکلای حقوقی این محدودیت‌ها را ندارد.

شما باید پیش از انتخاب وکیل از صلاحیت وی برای ورود به پرونده مطمئن باشید چون پرونده‌هایی که از دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود، فقط در صلاحیت وکلای کیفری پایه‌یک دادگستری می‌باشد.

دعوای کیفری

تفاوت‌های دعوای حقوقی با دعوای کیفری (وکیل حقوقی و وکیل کیفری)

. وکیل کیفری باید تجربه وکالت در دعاوی کیفری را داشته باشد.

. شاکی، متهم و اتهام در دعاوی کیفری به ترتیب هم‌ردیف؛ خواهان، خوانده و خواسته در دعاوی حقوقی است.

. ابلاغ دعوا به متهم در دعاوی حقوقی توسط اخطاریه و در دعوای کیفری توسط احضاریه انجام می‌شود.

. پس از اثبات اتهام متهم توسط دادگاه، در دعاوی کیفری وی به تحمل مجازات و در دعاوی حقوقی به جبران حقوق قانونی فرد زیان‌دیده محکوم می‌شود.

. امکان خاتمه دعوا و بسته شدن پرونده با رضایت خواهان در دعوای حقوقی وجود دارد ولی در بسیاری از دعاوی کیفری، حتی باوجود رضایت منجی علیه پرونده خاتمه نمی‌یابد و آثار معنوی جرم باید جبران شود.

دادخواست حقوقی حتماً باید در برگه مخصوص تنظیم شود ولی در دعاوی کیفری در هر برگه‌ای می‌تواند تنظیم شود.

 1 – دادگاه برای دعوای حقوقی مجازات در نظر نمی‌گیرد و مرتکب را فقط به انجام دادن حقوق و تکالیفش ملزم می‌کند ولی دعوای کیفری راجع به عملی است برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌شود.

2 – در شکایات حقوقی، به شکایت‌کننده، خواهان و به طرف او خوانده و به موضوع پرونده خواسته میگویند. ولی در شکایات کیفری، شکایت‌کننده، شاکی، طرف او، متشاکی یا متهم یا مشتکی عنه و موضوع پرونده نیز اتهام نامیده می‌شود.

 3 – برای دعوت از خوانده در شکایت حقوقی، اخطاریه و برای دعوت از متهم در شکایت کیفری، احضاریه فرستاده می‌شود.

 4 – شکایت حقوقی در کاغذ مخصوصی به نام دادخواست نوشته می‌شود ولی شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی تقدیم کرد.

 5 – در شکایات حقوقی با پس گرفتن دعوا از جانب خواهان، دعوا خاتمه می‌یابد ولی در بسیاری از شکایات کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی، پرونده بسته نمی‌شود.

 6 – دادخواست حقوقی در شکایت حقوقی به‌طور مستقیم به دادگاه فرستاده می‌شود ولی در شکایات کیفری، ابتدا به دادسرا و پس‌ازآنجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، برای رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود.

7 – اکثر شکایات حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود ولی شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان مطرح کرد.

8 – در شکایات حقوقی در صورت عدم توجه خوانده به اخطاریه ممکن است حق را به خواهان بدهند ولی در شکایات کیفری در صورت عدم توجه به احضاریه توسط متهم، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند.

مدارک دعوای کیفری

مدارک لازم برای دعوای کیفری

مدارک لازم برای طرح یک دعوی کیفری عبارت‌اند از: وکالت‌نامه وکیل کیفری، شکوائیه یا طرح دعوی، شهادت‌نامه شهود (در صورت نیاز) و کارت ملی و مشخصات متهم (در صورت مشخص بودن)

وکلای کیفری می‌توانند به وکالت از شما مدارک فوق را تهیه کنند.

شرایط تنظیم شکوائیه در دعوای کیفری:

1. ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2. ذکر ضرر و زیان قابل مطالبه‌ی واردشده به مدعی

3. ذکر موضوع شکایت همراه با تاریخ و محل وقوع جرم

4. ذکر دلایل و اسامی و مشخصات همراه با نشانی شهود و مطلعین

5. ذکر نشانی و مشخصات مظنون یا متهم

ارائه دادخواست به دادگاه کیفری:

در صورتی که شکایت کیفری مطرح‌شده در دادگاه کیفری جنبه مالی داشته باشد، برای تسهیل رسیدگی دادگاه به شاکی این حق را می‌دهد که آن دعوای مالی را که به پرونده اصلی مرتبط است را طی دادخواستی به همان دادگاه کیفری تقدیم کند و دعوای مالی هم در همان دادگاه مطرح می‌شود. در این مواقع، دادگاه پس از رسیدگی به اتهام کیفری متهم و پس‌ازاینکه جرم او ثابت شد و متهم را به مجازات محکوم کرد، به دعوای حقوقی مطرح‌شده رسیدگی می‌کند.

رسیدگی به شکایات کیفری:

1 –  طرح شکایت و شروع تحقیقات:

شکایت می‌تواند شفاهی در دادگاه مطرح شود در این صورت، پس از صورت‌جلسه و امضای شاکی، به اتهام رسیدگی می‌شود ولی در اکثر مواقع، شکایت به صورت نوشته‌شده و کتبی تحت نام شکوائیه مطرح می‌شود.

بهتر است شکوائیه ابتدا به دادسرا ارائه شود اما می‌توان آن را به کلانتری نیز تقدیم کرد. در این صورت، کلانتری نیز شکایت را به دادسرا ارسال می‌کند تا پس از صدور دستور قضایی، به کلانتری فرستاده شود.

دادسرا پس از دریافت شکوائیه، اقدام به صدور کیفرخواست علیه متهم می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به اتهامات متهم رسیدگی کند.

 2 – رسیدگی ابتدایی دادگاه اولیه:

در صورتی که قاضی دادسرا مجاب شود که متهم مجرم است و پس‌ازآن اگر قاضی دادگاه هم متهم را مجرم شناسایی کند، رأی به مجازات متهم می‌دهد.

3 –  رسیدگی تجدیدنظر:

پس‌ازاینکه متهم، مجرم شناخته شد و رأی مجازاتش صادر شد، او می‌تواند در دادگاه، تقاضای تجدیدنظر کند در این صورت پرونده به دادگاه دیگری فرستاده می‌شود و به درخواست تجدیدنظرخواهی متهم رسیدگی می‌شود. پس‌ازاینکه این تقاضا رد شد می‌توان متهم را به جرم اعمالی که انجام داده، مجازات کرد.

دفتر حقوقی

موارد تعقیب متهم و شروع دادرسی در دعاوی کیفری

بر اساس ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 درصورتی‌که جرمی اتفاق افتد، پیگیری جرم متهم در مراجع قضایی، باوجود یکی از موارد زیر شروع می‌شود:

. اعلام شکایت از طرف مدعی خصوصی یا شاکی

. ارائه اطلاعات از طرف مقامات رسمی، ضابطین دادگستری یا افراد قابل‌اطمینان و موثق

. اعتراف شخص متهم

. مطلع شدن دادستان از بروز جرم به هر صورت قانونی دیگر

رسیدگی به جرم کیفری بر اساس ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت موارد زیر آغاز می‌شود:

. ارائه کیفر دادستان

. صدور قرار جلب و ارائه آن به دادرسی توسط دادگاه

. بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

با استناد به ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی، بعد از خاتمه دادرسی، دادگاه در همان جلسه یا حداکثر ظرف مدت یک هفته، اقدام به صدور رأی می‌کند.

بررسی بعضی از موارد مربوط به دعاوی کیفری:

 

1. جعل امضاء:

جعل، نوشتن یا تغییر دادن یک امضا یا نوشته برخلاف واقع می‌باشد.

پایه و اساس ایجاد یک جرم جعل، امکان به‌اشتباه انداختن است نه شبیه بودن یعنی؛ به‌اشتباه انداختن دیگری به صورتی که بتوان او را فریب داد تا اسناد غیرواقعی را به جای اسناد واقعی باور کند.

2. سرقت:

سرقت به معنای دزدیدن، ربودن و برداشتن مالی که متعلق به دیگران است، می‌باشد و سارق باید مال ربوده‌شده را به صاحب اصلی مسترد کند و در صورت موجود نبودن مال، باید عین یا قیمت مال را بدهد.

3. قتل عمد و غیر عمد:

قتل به معنای گرفتن جان یک انسان زنده و مثلاً کشتن حیوانات قتل محسوب نخواهد شد.

در کشور ما سه نوع قتل وجود دارد: قتل عمد، قتل غیر عمد، قتل شبه عمد

در قتل عمد، قاتل دارای قصد و نیت مبنی بر کشتن شخص است ولی در قتل غیر عمد، قاتل نیتی برای کشتن ندارد و فقط از روی سهل‌انگاری و خطا روی می‌دهد

4. تهدید:

بیم دادن و ترساندن دیگران و واداشتن آن‌ها به انجام دادن جرم به صورتی که فرد را بترساند تا مجبور به انجام دادن آن عمل شود را تهدید میگویند.

در تهدید نوع وسیله اهمیت ندارد و می‌تواند؛ کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی باشد. همچنین هدف از تهدید باید به دست آوردن منفعت نامشروع باشد و تهدید باید نسبت به آینده باشد.

5. آدم‌ربایی:

هر انسانی آزاد هست به هر نقطه از کشور سفر کند و در هر نقطه سکونت داشته باشد و یا به خارج از کشور رفته و بازگردد اما اگر کسی این حق را به صورت نامشروع و بدون رضایت و با تهدید، زور یا فریب از او با گرفتن آزادی بدن، منع کند و شخص را از محلی به محل دیگری ببرد به آن عمل آدم‌ربایی میگویند.

6. کلاه‌برداری:

در صورت برده شدن مال دیگری و ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع کلاه‌بردار، کلاه‌برداری اتفاق می‌افتد و به محض برده شدن مال حتی بدون استفاده، کلاه‌برداری اتفاق افتاده است.

کلاه‌بردار با صحنه‌سازی، دروغ گفتن و جعل اسناد باعث گمراه شدن دیگران و سپردن اموال خود با رضایت و درحالی‌که فریب‌خورده، به کلاه‌بردار می‌شود.

7. ضرب‌وجرح:

ضرب‌وجرح آن است که شخصی عمداً و اعم از با همراه داشتن وسایل یا با دست خالی، به دیگری ضربه‌ای وارد کند و باعث از کار افتادن یا شکستگی و صدمه دیدن عضوی از اعضای بدن و یا ایجاد بیماری دائمی و یا از بین رفتن عقل یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس پنج‌گانه مجنی علیه شود.

اگر در ضرب‌وجرح قصاص ممکن نباشد، مجرم چون باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه شده به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود و با درخواست مجنی الیه محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

8. افترا:

افترا همان توهین به دیگری است و می‌تواند با نوشتن، گفتار و کردار و حتی با اشاره چشم و دست صورت می‌گیرد. مثل ریختن آب دهان روی دیگری، هل دادن تحقیرآمیز و …

افترا و تهمت به آبرو و حیثیت افراد لطمه میزند. مثلاً شخصی بدون توانایی در اثبات، شخص دیگری را متهم به دزدی یا هر نوع جرمی که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده می‌کند.

9. جرائم پزشکی:

در مواردی که پزشک تکالیف خود را به درستی انجام ندهد و نتیجه‌ای غیرمعمول در اثر خطا یا تخلف پزشک روی دهد، مسئله‌ی تقصیر پزشک مطرح می‌شود.

تخلفات پزشکی اعم از مواردی می‌باشد که بر اثر قصور در وظایف، ارتکاب تقصیر یا انجام عمل از روی عمد و سوءنیت صورت گرفته؛ اما از نظر مسئولیت کیفری و حقوقی بسته به مورد متفاوت است.

10. دلالی:

دلالی یا انتقال مال دیگران این است که شخصی سودجو با سوءنیت و یا به علت ناآگاهی از قانون، از موقعیت‌هایی که برایش به وجود می‌آید استفاده کرده و اموال منقول یا غیرمنقول دیگران را منتقل می‌کند که در هر دو حالت به دلیل اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم زده و به قربانی جرم خسارات مادی میزند، جرم محسوب شده و فرد به مجازات سنگینی محکوم می‌شود.

11. مزاحمت تلفنی:

گاهی افراد با استفاده از تلفن و سایر وسایل مخابراتی، از طریق اشغال خط تلفنی که متعلق به اشخاص است، باعث آزار و اذیت آنان می‌شود و آسایش را از آنان سلب می‌کند که به آن مزاحمت تلفنی میگویند.

در صورتی که افرادی که مزاحم آن‌ها می‌شوند، ارگان‌های دولتی مثل؛ آنش نشانی، 118، پلیس 110 یا مؤسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری و … باشند، افراد مزاحم به مجازات سنگین‌تری محکوم می‌شوند.

در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، افراد مزاحم علاوه بر مقررات خاص شرکت مخابرات، در صورت شکایت شاکی به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد و حتی به علت اینکه این جرائم مخل نظم عمومی بوده و غیرقابل‌گذشت می‌باشد، در صورت گذشت شاکی نیز اجرای مجازات متوقف نخواهد شد.

12. خیانت در امانت:

در صورتی که مالک مالی، مال خود را به شخصی بسپارد به این شرط که طرف مقابل آن مال را بعد از مدتی برگرداند یا به مصرف معینی برساند و شخص مقابل، با سوءنیت، مال را استعمال، تصاحب تلف یا مفقود کند، خیانت در امانت اتفاق افتاده است.

در صورتی که شخصی مالی را پیدا کند و در آن تصرفاتی انجام دهد که علیه مالک باشد، چون آن مال به او سپرده نشده بود، خیانت در امانت اتفاق نیفتاده.

برای طرح شکایت خیانت در امانت همراه با مدارک شناسایی، باید مدارک و مستنداتی در خصوص اموال یا اسنادی که به امانت سپرده‌شده و مورد خیانت واقع‌شده، همراه داشته باشید.

13. روابط نامشروع:

در قانون شکایات مبنی بر روابط نامشروع به رسمیت شناخته‌شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این جرائم مانند زنا، لواط و … اعمالی هستند که قانون مجازات اسلامی برای آن‌ها مجازات تعیین کرده و آن‌ها را جرم شناخته است. جرائم روابط نامشروع، جزء جرائم منافی عفت بوده و حتی به شاکی خصوصی هم نیاز ندارد.

در صورتی که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده‌اند و بالغ شده‌اند، روابطی اعم از روابط جنسی یا حتی قدم زدن و رفتن به کافی‌شاپ و … داشته باشند که از راه شرعی نباشد، یعنی بین آن‌ها صیغه جاری نشده باشد، آن را رابطه‌ی نامشروع می‌گویند.

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره دفتر مرکزی ۴۷۶۲۳ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه) و یا با همراه ۰۹۳۰۳۰۰۳۰۵۴ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

و یا با کلیک روی دکمه زیر ( در تمام ساعات شبانه روز ) فرم کوتاه مربوطه رو پر نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید.

سپاسگزاریم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

3 + پنج =

فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات